Anderen over de Hagert

Gouden handen

Geplaatst op door Ton Baaijens

De site  www.goudenhanden.nl van branche organisatie ACTIZ brengt actuele inzichten rond vrijwilligers in de zorg in kaart. Onder het kopje Inspiratie wordt een aantal voorbeelden van de inzet van vrijwilligers beschreven. De Hagert wordt kort beschreven

De Hagert als social web

Geplaatst op door Ton Baaijens

Social Web als Bedrijfsorganisatie: Oorsprong, Drijfveren, Weerstanden

Sebastian Olma
de-hagert-social-webDe medewerkers van Woonzorgboerderij De Hagert in Wijchen werken volgens de principes van het zogeheten social web, een term uit de wereld van internet en communities. Gebruikers, medewerkers en vrijwilligers zorgen samen voor invulling, net als bij een ‘social web’ of sociaal netwerk. De Hagert levert een plek waar medewerkers, vrijwilligers en maatschappelijke instellingen iets kunnen bijdragen. (meer…)

De Hagert wil midden in de maatschappij staan

Geplaatst op door admin

Demente ouderen en verstandelijk gehandicapten op een zorgboerderij
Maandblad voor de Activiteitensector: AS ; vol. 33 ; nr. 2 (febr. 2012), p.8-11
Christel Bos

Op het platteland in Leur (gemeente Wijchen) trekken mensen met een verstandelijke beperking en dementerende ouderen samen op. De activiteitenbegeleiders op woonzorgboerderij de Hagert hebben geen programma, maar volgen het ritme van de natuur.

Meneer Alzheimer woont in De Hagert

Geplaatst op door admin

Bron: Hersenspinsels van Elise

Juni 2008: Mijn telefoon rammelt….”mevrouw, er is plaats voor uw moeder in de Hagert. Ze mag daar morgen komen. Misschien heeft u vanmiddag tijd voor de intake.” Ik val bijna van mijn stoel af: ma staat pas twee weken op de wachtlijst voor de Hagert en er is nu al plek!!!! (meer…)

Domotica in de zorg

Geplaatst op door Ton Baaijens

opsporing-verzochtIn een artikel in de AS over ontwikkelingen in de ICT die bij kunnen dragen aan vrijheid van (dementerende) bewoners) in het verpleeghuis wordt ook het dwaaldetectiesysteem van de hagert beschreven.

ZORG 2.0: Woonzorgboerderij de Hagert als social web

Geplaatst op door admin

Welkom bij de Zorgrevolutie!

Sebastian Olma
The Think Tank, maart 2011

hagert-als-social-webHet project begon in 2001 met de vraag: “Waar zullen wij willen wonen als wij dement zouden worden?” Uit deze vraag werd een visie geboren, sterker nog, er was een droom: een zorginstelling in landelijke omgeving neerzetten, die een echt thuis voor zowel dementerende ouderen als mensen met een verstandelijke beperking biedt. Daarbij zou niet de (medische) zorg centraal staan, maar het welzijn van bewoners en cliënten.
Het verwezenlijken van deze droom vroeg niet minder dan een revolutie in het denken over de zorg. Holistisch welzijn ontstaat niet in de gangbare verzorgingshuizen die vaak teveel lijken op medische “insluitingen” waar mensen met beperkingen geplaatst worden om de “normale” gang van de maatschappij niet te belemmeren.

 

CDA: De Hagert, een woonzorgboerderij als model voor de regio!

Geplaatst op door admin

Op 27 mei 2010 bracht het CDA een werkbezoek aan woonzorgboerderij de Hagert in Wijchen. “Met de zon erop oogt de boerderij als een sprookje. Ik ben diep onder de indruk van de heerlijke ontspannen sfeer die er heerst; dementerende ouderen en mensen met een verstandelijke handicap lopen rustig door elkaar heen. Ieder heeft zij eigen huiselijke plek. En kan lekker werken in de tuin of met de dieren. Vol trots laat Jan ons zijn “huis” zien. Het is inderdaad prachtig. Dit gun je iedereen die woonzorg nodig heeft. Kan de boerderij in de regio gekopieerd worden?”
Lees verder op de website van het CDA.

Technisch kan bijna alles, medewerkers maken het verschil

Geplaatst op door admin

Interview met locatiemanger Bernadette Baaijens van Woonzorgboerderij De hagert
IDé, Innovatiekring Dementie, Elly Duif, mei 2010

De Hagert kent standaardhulpmiddelen, voor alle bewoners, en aanvullende hulpmiddelen die individueel kunnen worden ingezet:
Alle bewoners met dementie dragen in de schoen een chip die automatisch deuren opent of gesloten houdt, afhankelijk van wat voor deze bewoner is afgesproken. De chip geeft een waarschuwing als een bewoner zich buiten het erf bevindt.
Daarnaast is elke slaapkamer voor ‘s nachts uitgerust met een deurmelder. Als de slaapkamerdeur opengaat, krijgt de zorgcentrale – die op afstand zit – daarvan een seintje.
Aanvullend en op maat : Voor ’s nachts beschikt De Hagert over extra aantal hulpmiddelen die op individuele basis ingezet kunnen worden:

  • Extra laag bed dat tot op de grond kan zakken
  • Bewegingsmelder bij het bed.
  • Inluisterverbinding in de slaapkamer
  • Cameratoezicht in de slaapkamer.

U kunt het gehele artikel vinden op de website van de Innovatiekring Dementie

Thuis op de zorgboerderij

Geplaatst op door admin

Handreiking kleinschalig wonen voor ouderen met dementie

Deze brochure is een uitgave van de Taskforce Multifunctionele Landbouw, tot stand gekomen in samenwerking met LEI Wageningen-UR en Vilans. Om inzicht te geven in wat zorgboerderijen kunnen betekenen voor de groep ouderen met dementie komt in deze brochure een aantal zaken aan de orde. Ten eerste wordt ingegaan op deze groep ouderen, de zorg en ondersteuning die zij nodig heeft. Dan komen de nodige aanpassingen op het bedrijf aan de orde en vervolgens juridische zaken, ruimtelijke ordening, personeel en financieringsmogelijkheden. Ook de plek van de zorgboerderij in de zorgketen voor mensen met dementie komt in beeld. Ten slotte wordt een voorbeeld gegeven voor een ondernemingsplan. De Hagert is een van de praktijkvoorbeelden die worden uitgediept.

Drie jaar na dato

Geplaatst op door admin

In oktober 2009 bestond de Hagert al weer drie jaar. Met alle bewoners en dagbezoekers van de Hagert is dit gevierd met koffie en gebak in den Herd.
Al voor de start van de Hagert in 2006 hadden de initiatiefnemers (ZZG, Dichterbij en Ton en Bernadette) afgesproken om na drie jaar de balans op te maken. Immers, na drie jaar zouden startperikelen en zo wel tot rust zijn gekomen. En nu is het drie jaar verder en zijn we benieuwd wat er van alle ambities terecht is gekomen. Bevalt het kleinschalig wonen? Bevalt het om met twee verschillende doelgroepen samen te wonen? Is de zorgvisie en zijn alle ambities gerealiseerd? Inmiddels zijn met alle betrokkenen evaluatiebijeenkomsten geweest. In dit artikel doen we verslag van deze bijeenkomsten en de maatregelen die zijn uitgezet.