Agenda

Vrijwilligersdag

Een woonzorgvoorziening als de Hagert kan niet zonder de hulp van vele vrijwilligers. (meer…)

Rommelmarkt 29 mei 2011

Ruim 500 mensen namen zondag 29 mei jl. een kijkje op de Hagert. De jaarlijkse rommelmarkt was dit keer gecombineerd met een open dag ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de Hagert. Tijdens de rommelmarkt verkoop van spullen, eigen produkten van de hagert, terras m.m.v. koor, draaiorgel, accordeonist, volksdansgroep etc.

31 maart 2011 Conferentie Kracht van verbinding

Op dinsdag 31 maart werd, ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Hagert de conferentie: Kracht van Verbinding gehouden. Zorgprofessionals, gemeenten, woningco√∂rporaties lieten zich informeren over de zorgvernieuwing zoals die op de Hagert wordt vorm gegeven. (meer…)

Ontschotten door maatschappelijk verbinden

15 juni 2007 “Het klopt!”
In de zorg is behoefte aan zorgvoorzieningen naar menselijke maat. De Hagert is zo’n voorziening. “Ik wou dat mijn schoonmoeder hier had kunnen wonen toen ze dement werd”. Dat zei Willem Vrakking, hoogleraar Strategie en Change aan de Erasmus Universiteit tijdens zijn lezing op het symposium ‘Ontschotten door maatschappelijk verbinden’. De Hagert had dit symposium speciaal georganiseerd omdat er veel vragen waren naar de zorgvisie en het organisatieconcept. (meer…)