Dichterbij

Zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking

Ieder mens met een verstandelijke beperking maakt volwaardig deel uit van de samenleving. Vanuit die opvatting ondersteunt Dichterbij in de driehoek Den Bosch-Nijmegen-Venlo kinderen en volwassenen bij wonen, werken en dagactivititeiten. Elk mens is uniek en heeft zijn eigen wensen en mogelijkheden. De één heeft behoefte aan hier en daar wat ondersteuning, een ander is gebaat bij meer structurele begeleiding. Er bestaat geen kant-en-klare formule voor wat iemand precies nodig heeft. De ondersteuning die Dichterbij biedt, is daarom heel divers.

De individuele mogelijkheden en wensen van u of uw kind vormen altijd het uitgangspunt. Kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking willen, net als iedereen, hun talenten ontplooien en samen met anderen gelukkig zijn.
Ze willen onderwijs dat past bij hun specifieke mogelijkheden. Ze willen werken, lekker sporten of spelen in hun vrije tijd en wonen in een prettige omgeving.


Mensen met een verstandelijke handicap willen vooral gewoon zijn. Gewoon zijn en net als iedereen, zoveel mogelijk tussen de mensen midden in de maatschappij, meedoen en vooral meetellen. Voor Dichterbij is dat een vanzelfsprekendheid. Ons uitgangspunt is: Laat cliënten met een verstandelijke handicap zoveel mogelijk de regie over het eigen leven. Geef ze de mogelijkheden om zich te ontwikkelen en de ruimte om eigen keuzes te maken. Dichterbij biedt ondersteuning waar dat nodig is.