Vrijwilligers

Een woonzorgvoorziening als de Hagert kan niet zonder de hulp van vele vrijwilligers. Op de Hagert zijn vrijwilligers werkzaam op de volgende terreinen

Tuinen
Een zestal vrijwilligers heeft een volkstuin op het terrein. Zij ondersteunen personeel en clienten bij werkzaamheden in de algemene moestuin en de kas.

Zorg en welzijn
Deze vrijwilligers zijn werkzaam in de woonsituatie of activiteitenruimten van de bewoners/cliënten. Het streven is om elke dag een vrijwilliger per wooneenheid/activiteitenruimte te werven. Zij ondersteunen het personeel en ondernemen activiteiten met bewoners/cliënten. De begeleiding van bewoners kan individueel of groepsgewijs plaats vinden.

Den Herd
Den Herd is in het weekend geopend voor bewoners en bezoekers op zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur en op zondag tussen 11 en 12.30 en tussen 14.00 en 16.00 uur Vrijwilligers zorgen dan voor een kopje thee of koffie. Regelmatig is er ook piano-muziek. Wandelaars en fietsers zijn ook van harte welkom in Den Herd.

Natuur en Milieu
Vrijwilligers van natuur en Milieu verzorgen mede het groot terreinonderhoud en ontwikkelen educatieve activiteiten op het terrein voor bewoners en externe belangstellenden.
Zij zorgen bijvoorbeeld voor het plaatsen van nestkasten voor kerkuilen en valken, verzorgen het onderhoud van de hoogstamboomgaard en hagen en houden de poelen op het terrein bij.

Dierverzorging
Er zijn vrijwilligers werkzaam die hun dieren op het terrein hebben lopen. Deze mensen bieden ook ondersteuning in de verzorging en begeleiding van de cliënten in de omgang met dieren.

Nieuwe vrijwilligers kunnen zich aanmelden via post@dehagert.nl. Wij zullen dan snel contact met u opnemen voor een oriënterend gesprek.