ZZG-Zorggroep

ZZG Zorggroep biedt een breed scala aan diensten op het gebied van zorg, wonen en welzijn.

ZZG Zorggroep werkt in de regio Nijmegen, het Land van Maas en Waal, Wijchen en Groesbeek en biedt een breed scala aan diensten op het gebied van zorg, wonen en welzijn: huishoudelijke en persoonlijke verzorging, kraamzorg, verpleging, ondersteunende en activerende begeleiding, (medische en paramedische) behandeling, verblijf, wonen, mantelzorgondersteuning en gemaks-, zekerheids- en welzijnsdiensten.

Cliënten

Bij ZZG Zorggroep draait het om mensen. Van pasgeboren baby’s tot ouderen. Het uitgangspunt van onze zorgverlening is het unieke van ieder mens en een respectvolle benadering daarvan. We gaan uit van de individuele mogelijkheden van onze cliënten en zorgen er voor dat zij zelf zorg kunnen dragen voor hun gezondheid en maatschappelijk functioneren. We bieden onze cliënten veiligheid, een betrokken benadering, nabijheid en respect.

Medewerkers

Er zijn bij ZZG Zorggroep zo’n 4.000 betaalde medewerkers en 850 vrijwilligers werkzaam. Veel mensen zijn werkzaam in de directe zorg, maar ook in functies als activiteitenbegeleider, secretaresse, stafmedewerker en ergotherapeut. We zien onze medewerkers als belangrijkste kapitaal. We steken veel energie in het motiveren en stimuleren van onze werknemers, het bevorderen van hun welzijn, het geven van verantwoordelijkheid en het optimaal benutten van hun capaciteiten.

Kwaliteit

ZZG Zorggroep biedt professionele zorg. Onze zorg en diensten voldoen aan voorgeschreven kwaliteitseisen. Afspraken over onze dienstverlening worden vastgelegd in een zorgovereenkomst. Onze medewerkers zijn vakkundig, hebben een geheimhoudingsplicht en werken volgens een gedragscode. Ook onze cliëntenraden zien erop toe dat er goede zorg wordt verleend. Wij staan open voor voorstellen en klachten. Hiermee kunnen we onze dienstverlening nog verder verbeteren.

Samenwerking

ZZG Zorggroep is van mening dat diensten op het gebied van zorg, wonen en welzijn per gebied en in samenhang moeten worden georganiseerd. Om dit te realiseren werken we nauw samen met collega-instellingen, ziekenhuizen, huisartsen en wooncorporaties.

ZZG Zorggroep: al meer dan 100 jaar zorg, wonen en welzijn op maat.