Cultuurhistorie

De Hagert maakt deel uit van het dorp Leur ten noordwesten van Wijchen.

Het huis de Hagert kende al in de 16de eeuw en mogelijk eerder bebouwing in de vorm van een hoeve of hofstede. In de vroege 17de eeuw krijgt de uit Nijmegen afkomstige invloedrijke familie Singendock “het huys ende de bouwhoof de Hagevoort”in bezit. Deze familie laat in 1648 de nieuwe hoeve bouwen. In 1906 wordt de Hagert grotendeels herbouwd tot de huidige vorm.

De entree tot het erf van de Hagert verloopt via een haaks op de Leurseweg gelegen eikenlaan die links naast het huis uitkomt. Links van deze bomenlaan ligt een door eiken omgeven poel met middenin een klein, met bomen beplant eiland. Noordelijk van de Hagert stroomt een aftakking van de Niftrikse Wetering. Deze bomenlaan, de poelen en de wetering behoren tot de voormalige landgoedstructuur van de Hagert.

De boerderij ligt in het overgangsgebied van de zandrug, waarop ook het dorp leur is gelegen, en het poldergebied. Het oude erf en de oude bouwdelen van de boerderij liggen op een vermoedelijk kunstmatige aangelegde hoogte. Door de lage ligging had de Hagert in vroeger tijden regelmatig last van wateroverlast, hoofdzakelijk kwelwater.

Het huis zelf heeft de opzet van een T-boerderij met een daarop haaks aansluitende varkensstal. Het achterhuis heeft een zadeldak met wolfeind boven de achtergevel. Het voorhuis is in Gelderse Neo-Renaissancestijl opgetrokken met gevels met gepleisterde speklagen. De topgevels zijn uitgevoerd als klokgevels met trapje en een pinakel. De topgevels worden door uitkragende bakstenen waterlijsten met bloktandlijsten van de onderbouw gescheiden. De voorgevel is voorzien van kloosterkozijnen met 16-ruits onderlichten en 12-ruits bovenlichten en luiken. Achter het huis ligt het erf met voormalig schurencomplex.

(bron: Bouwhistorische opname en monumentale waardebepaling, Monumentenadviesbureau H. van der Cappellenveen)

Lees ook

Reacties zijn gesloten.