Duurzaam terreinbeheer

Het terrein van woonzorgboerderij de Hagert is bij de start in 2006 zorgvuldig ingericht.

Oude landkaarten waren de basis om het terrein, dat gebruikt werd voor intensieve landbouw, ecologisch her in te richten. Daarvoor zijn oude kaarten gebruikt zodat het terrein kleinschalig werd heringericht met oude landschapselementen zoals boomgaard, poelen, ruigten, glooiende oevers etc. Ook is het terrein vanaf dat moment niet meer met landbouwgif (of zoals u wil gewasbeschermingsmiddelen) gespoten.

Voedselbos

Nu wordt het tijd voor een volgende stap in de verduurzaming van het 5 hectare grote terrein van de Hagert.

Op het terrein ontwikkelen we de komende jaren een voedselbos. Dat bos dient verschillende doelen. We willen het terrein wat extensiever gaan beheren. Onze bewoners maar ook onze vrijwilligers worden een dagje ouder en nieuwe bewoners zijn vaak ook niet meer in staat om veel werk te verzetten in de tuinen, de boomgaard of de verzorging van de dieren.

Daarnaast willen we meer bomen en heesters planten, goed tegen fijnstof, CO2 en goed tegen het lawaai van de snelweg. Deze bomen en struiken willen we zoveel mogelijk vruchtdragend laten zijn zodat we , voor zover mogelijk, nog wel kunnen genieten van de opbrengsten van de aanplant.

Hoe het plan er precies uitziet kunt u zien in de bijbehorende planontwerp. Voor de eerste fase zijn de plannen gedetailleerder en ingevuld met specifieke namen van bomen en heesters.

De provincie Gelderland, Vereniging Natuur en Milieu Wijchen, Kwekerij de Tuinen van de Hagert dragen bij in de kosten van de aanleg van het voedselbos.

Daarnaast zijn er ook al verschillende schenkingen van oudbewoners en oudvrijwilligers van de Hagert binnen gekomen die voor dit doel gebruikt kunnen worden.

In de winter van 2019-2020 starten we met de eerste fase, in de loop der jaren zullen ook andere delen van het terrein omgevormd worden.

Nieuw ontwerp terrein Hagert fase 1
Nieuw ontwerp terrein Hagert overzichtskaart

Lees ook

Reacties zijn gesloten.