ZZG Zorggroep – oog voor elkaar

ZZG zorggroep ondersteunt u als het niet meer vanzelf gaat. We helpen u uw gezondheid te verbeteren of te behouden. En als dat niet haalbaar is, ondersteunen we bij het verlies van uw gezondheid. Of begeleiden u in de laatste levensfase. We werken hierbij nauw samen met andere zorgverleners, zoals huisartsen, woningcorporaties, gemeenten en ziekenhuizen.

Kwaliteit van leven zo lang mogelijk behouden

Alles draait om de relatie tussen de cliënt, zijn netwerk en onze medewerkers. Samen vormen we een team. We gaan uit van gezondheid, wat u nog wel kan. We staan u bij om uw kwaliteit van leven zo lang mogelijk te behouden. Zodat u de mens kunt blijven die u wilt zijn.

Hoe laten we zien waarvoor we staan?

Deskundig, liefdevol en helder. Dat zijn de waarden van ZZG zorggroep. Het is de manier waarop we werken en handelen. Hoe dat er in de praktijk uitziet? Dat bepalen we met elkaar. Samen geven we deze waarden verder inhoud in ons dagelijks werk. In de relatie met de cliënt en zijn netwerk. Maar ook met collega’s onderling, tussen medewerkers en ZZG zorggroep als werkgever en in het contact met samenwerkingspartners.

Hoe zorgen wij voor kwaliteit?

Het welzijn van cliënten staat bij ZZG zorggroep altijd voorop. Wij staan dan ook voor professionele zorg die voldoet aan voorgeschreven kwaliteitseisen. Ondersteund en uitgevoerd door deskundige en goed opgeleide medewerkers. Binnen ZZG zorggroep zijn cliëntenraden actief betrokken bij beleid en uitvoering van de zorg. Zij behartigen de algemene belangen van de cliënten en zien er mede op toe dat er goede zorg wordt verleend.
Op ZorgkaartNederland.nl leest u wat andere cliënten en hun familieleden van onze zorg vinden.

ZZG zorggroep

De ruim 3.000 medewerkers van ZZG zorggroep bieden wijkverpleging (zorg thuis), beschermd en beschut wonen en revalidatie- en herstelzorg in de regio Nijmegen, Wijchen, Maas en Waal. Samen met zo’n 900 vrijwilligers ondersteunen zij jaarlijks ongeveer 9.000 cliënten.

Meer informatie:

www.zzgzorggroep.nl

Reacties zijn gesloten.