Over de Hagert

Op een steenworp afstand van Wijchen, aan de rand van het historische dorp Leur, ligt een unieke woonzorgvoorziening.

Op woonzorgboerderij de Hagert kunnen dementerende ouderen en mensen met een verstandelijke beperking uit de gemeente Wijchen en het Land van Maas en Waal terecht voor 24-uurszorg en dagbesteding en dagopvang.

De voormalige boerderij de Hagert aan de Leurseweg 10 in Leur is voor dit doel aangepast en verbouwd. In en rond de boerderij is een kleinschalige woonvoorziening met een dagbehandeling in en rond de boerderij gerealiseerd. De Hagert heeft, naast een zorgfunctie ook een welzijns- en recreatieve functie voor mensen in de omgeving.

De voormalige landbouwgronden van de boerderij, in totaal 5 hectaren zijn heringericht tot een publiek toegankelijk ecologisch parklandschap met oude dierenrassen en een hoogstamboomgaard.

Stichting Dichterbij en ZZG Zorggroep zijn voor de realisatie van de woonzorgboerderij de Hagert een samenwerkingsverband aangegaan.

Samen met de initiatiefnemers Bernadette en Ton Baaijens, hebben zij de Hagert ontwikkeld. Hun gezamenlijke intentie is de zorg te ontschotten en zoveel mogelijk te werken vanuit de zorgvraag van de cliënten. Met de Hagert geven zij concreet gestalte aan deze visie.

Lees ook

Reacties zijn gesloten.