Aanmelden

Wonen en dagbesteding
voor mensen met een verstandelijke beperking

Aanmelden voor wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking kan via  Karin van Onna, k.vanonna@dichterbij.nl, 06 31999386 of Toon Boonman van clientenservice Dichterbij 06 14846461

Wonen en dagbebehandeling
voor dementerende ouderen

Voor aanmelden wonen en dagbehandeling voor dementerende ouderen: Trudy Mimpen, 06-48588937, t.mimpen@zzgzorggroep.nl