Op woonzorgboerderij de Hagert zijn dieren erg belangrijk voor de mensen met dementie. Met geduld en liefde voor de dieren (en een beetje voer natuurlijk) heb je mooi contact met de dieren. Onze duiven zijn heel vertrouwd met de bewoners en bezoekers, dat blijkt wel…

De Hagert heeft enkele jaren op rij meegewerkt aan de onderzoek van het Trimbos Instituut over trends en succesfactoren in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. Het boekje is verkrijgbaar via de website van het trimbosinstituut.

Reminiscentie, daarvoor zijn deze flesjes uitermate geschikt. Oude beelden en vooral oude geuren helpen om ‘bij de tijd’ te zijn.

Demente ouderen en verstandelijk gehandicapten op een zorgboerderijMaandblad voor de Activiteitensector: AS ; vol. 33 ; nr. 2 (febr. 2012), p.8-11 Christel Bos Op het platteland in Leur (gemeente Wijchen) trekken mensen met een verstandelijke beperking en dementerende ouderen samen op. De activiteitenbegeleiders op woonzorgboerderij…

Wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Aanmelden voor wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking kan via Conny van Hoornconny.vanhoorn@zzgzorgroep.nl 06 589 743 81 of de cliëntenservice Dichterbij 088-7540213 Wonen voor dementerende ouderen Zorgbemiddeling ZZGzorgbemiddeling@zzgzorggroep.nl024-3017620 Dagbehandeling voor dementerende ouderen Trudy…

Op de Hagert wonen dementerende ouderen en verstandelijk gehandicapten. Ze wonen dicht bij elkaar maar niet in dezelfde woongroepen. Als we kijken naar de zorgbehoefte van zowel dementerenden als mensen met een verstandelijke beperking dan zien we dat hun zorgbehoeften vaak erg overeenkomen. Mensen met…

Bron: Hersenspinsels van Elise Juni 2008: Mijn telefoon rammelt….”mevrouw, er is plaats voor uw moeder in de Hagert. Ze mag daar morgen komen. Misschien heeft u vanmiddag tijd voor de intake.” Ik val bijna van mijn stoel af: ma staat pas twee weken op de wachtlijst…

In een artikel in de AS over ontwikkelingen in de ICT die bij kunnen dragen aan vrijheid van (dementerende) bewoners) in het verpleeghuis wordt ook het dwaaldetectiesysteem van de Hagert beschreven.

Handreiking kleinschalig wonen voor ouderen met dementie Deze brochure is een uitgave van de Taskforce Multifunctionele Landbouw, tot stand gekomen in samenwerking met LEI Wageningen-UR en Vilans. Om inzicht te geven in wat zorgboerderijen kunnen betekenen voor de groep ouderen met dementie komt in deze…

Communicatie bij een verstandelijke beperking en gehoorstoornis CCE-magazine, nummer 1, juni 2009 Eefje wordt geboren met het Chargesyndroom. Een zeldzame aandoening die bij haar onder andere een verstandelijke beperking, autisme en een gehoorstoornis als gevolg heeft. Op haar negentiende gaat ze in een instelling voor…