Thuis op de zorgboerderij

Handreiking kleinschalig wonen voor ouderen met dementie

Deze brochure is een uitgave van de Taskforce Multifunctionele Landbouw, tot stand gekomen in samenwerking met LEI Wageningen-UR en Vilans. Om inzicht te geven in wat zorgboerderijen kunnen betekenen voor de groep ouderen met dementie komt in deze brochure een aantal zaken aan de orde. Ten eerste wordt ingegaan op deze groep ouderen, de zorg en ondersteuning die zij nodig heeft. Dan komen de nodige aanpassingen op het bedrijf aan de orde en vervolgens juridische zaken, ruimtelijke ordening, personeel en financieringsmogelijkheden. Ook de plek van de zorgboerderij in de zorgketen voor mensen met dementie komt in beeld. Ten slotte wordt een voorbeeld gegeven voor een ondernemingsplan. De Hagert is een van de praktijkvoorbeelden die worden uitgediept.

Lees ook

Reacties zijn gesloten.