Op 29 mei 2015 is de Energie-coöperatie Leur e.o. officieel opgericht. Op de foto het voltallige bestuur. Een van de eerste acties van het bestuur is de oprichting van een zonne-akker op het terrein van de Hagert.  Op donderdag 9 juni wordt een bijeenkomst gehouden…

De Hagert wordt op termijn energieneutraal. Daarvoor zijn verschillende acties op gang gezet. Binnenkort start de bouw van de biomassakachel waarmee de hele Hagert verwarmd kan worden. Snel daarna start de bouw van een zonne-akker waarmee de Hagert voor een groot deel onafhankelijk wordt van…

Samen met andere partijen in Leur bekijken we hoe we in Leur duurzame energie kunnen gaan gebruiken. Aan de orde zijn zonne-energie, biomassa en windenergie. In het filmpje, dat gemaakt is door de gemeente Wijchen voor een raadsbijeenkomst over windenergie, vertellen Ton Baaijens en Carolien Guelen…