De Hagert als social web

Social Web als Bedrijfsorganisatie: Oorsprong, Drijfveren, Weerstanden

Sebastian Olma
De medewerkers van Woonzorgboerderij De Hagert in Wijchen werken volgens de principes van het zogeheten social web, een term uit de wereld van internet en communities. Gebruikers, medewerkers en vrijwilligers zorgen samen voor invulling, net als bij een ‘social web’ of sociaal netwerk. De Hagert levert een plek waar medewerkers, vrijwilligers en maatschappelijke instellingen iets kunnen bijdragen.

Elementen van het social web

1. Medewerkers krijgen de kans om een betekenisvolle relatie met de bewoners/cliënten op te bouwen, waarbij zij aansluiten bij de individuele wensen en mogelijkheden van de diverse bewoners/cliënten. Met andere woorden: Het gaat om het structureel terugbrengen van het ambacht van de verzorgende.

2. Zorg is gericht op de vermaatschappelijking van de bewoners/cliënten. Binnen hun individuele mogelijkheden en woonomgevingen nemen bewoners en cliënten als volwaardige burgers deel aan het maatschappelijke leven. Gegeven de beperkte middelen kan dit alleen met de massale hulp van vrijwilligers. Maar die blijven alleen komen, als zij het gevoel hebben als individueel mens een bijzondere bijdrage te kunnen leveren. En dit is inderdaad een van de specialiteiten van het social web de Hagert. Vrijwilligers worden hier niet gezien als ‘infrastructuur’ maar als daadwerkelijke partners die hun potentieel op de Hagert kunnen ontginnen en tot volle bloei laten komen.

3. Tenslotte gaat de Hagert nog een stap verder bij de vermaatschappelijking. Social web betekent in de context van de Hagert vooral ook een systematische openheid tegenover ‘zorgvreemde’ maatschappelijke instellingen. Dit varieert van actieve deelname in ontwikkelingsprojecten in de aangrenzende dorpen tot structurele samenwerking met scholen, milieuorganisaties en het bedrijfsleven: de Hagert is deel van een netwerk van maatschappelijke instellingen, die op voet van gelijkheid mogelijkheden tot wederzijds zinvolle samenwerkingsverbanden benutten. ‘De Hagert vraagt niet om steun uit de maatschappij, het is onderdeel ván de maatschappij.

Lees ook

Reacties zijn gesloten.