Ontschotten door maatschappelijk verbinden

15 juni 2007 “Het klopt!”

In de zorg is behoefte aan zorgvoorzieningen naar menselijke maat. De Hagert is zo’n voorziening. “Ik wou dat mijn schoonmoeder hier had kunnen wonen toen ze dement werd”. Dat zei Willem Vrakking, hoogleraar Strategie en Change aan de Erasmus Universiteit tijdens zijn lezing op het symposium ‘Ontschotten door maatschappelijk verbinden’. De Hagert had dit symposium speciaal georganiseerd omdat er veel vragen waren naar de zorgvisie en het organisatieconcept.

Vernieuwen gaat (niet) vanzelf!

Diversiteit, zingeving en individualisering. Voor een maatschappelijke, betekenisvolle aanpak van het wonen, de zorg en het welzijn is het essentieel dat de maatschappelijke partijen aansluiting vinden bij deze kernbegrippen. Complexe regelgeving en bureaucratisering mogen geen obstakel vormen voor het realiseren van betekenisvolle voorzieningen. Wat kunt u doen?

Creëren van verbindingen

Een goed voorbeeld van een verbinding tussen wonen, zorg, ecologie en cultuurhistorie voor een maatschappelijke, betekenisvolle aanpak is woonzorgboerderij De Hagert. Particulieren, zorginstellingen en andere partijen hebben hun krachten gebundeld om een maatschappelijke voorziening met meerwaarde te ontwikkelen. Ze hebben elkaar gevonden in een concept waarin de volgende gedachten leidend waren: organiseren vanuit de behoefte van de cliënt, sturen op zingeving, cultuur als drager, oplossingen buiten de bestaande kaders, netwerkorganisatie creëren, verbindingen aangaan met de omgeving. Of zoals een bezoeker aan De Hagert kort en bondig opmerkte: ‘Het klopt gewoon!’.

150 directeuren en managers van zorginstellingen, woningbouwcorporaties en gemeenten volgden de inleidingen van Jaap Peters (intensieve menshouderijen) en Vrakking.

Daarna werd deelgenomen aan de workshops over het bestuursmodel, de cultuurkenmerken, de netwerkorganisatie, de zorgvisie en de domotica. Voor een bezoek aan de Hagert waren twee bussen ingezet, zodat alle verhalen meteen in de praktijk getoetst konden worden.

‘HET KLOPT!’ 

was een veelgehoorde reactie van de symposium-deelnemers nadat ze op werkbezoek waren geweest.

Programma

We gaan Hageriaans doen!

Inleiding door Gerard Kersten, dagvoorzitter directeur Dichterbij regio Rijk van Nijmegen e.o.

Het nieuwe denken

Inleiding door Jaap Peters, organisatieadviseur De Limes, auteur van “Intensieve Menshouderij”en mede grondlegger van het Chaosforum,een netwerk voor organisatieontwikkeling vanuit complexiteit en chaos.
In zijn inleiding maakt Peters duidelijk dat we de ziel hebben weggerationaliseerd in menig organisatie. Hij pleit in zijn humoristische lezing voor een omslag in denken die weer ruimte geeft voor betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid.

Workshops

1. Verbinding met thuis: Wonen als thuis vanuit cliëntperspectief

Hoe zorgt u ervoor dat er niet gedacht wordt in doelgroepen maar in behoeften van de mensen? Hoe brengt u uw cliënten en personeel weer in verbinding met de dingen die er werkelijk toe doen (sturen op zingeving)? Deze vragen staan centraal in deze workshop gegeven door Bernadette Baaijens (locatiemanager, mede-initiatiefnemer De Hagert) en Walter Vrijsen (projectondersteuner).

2. Cultuur als drager: Ontschotting en geïntegreerde dienstverlening vanuit organisatieperspectief

Hoe kunt u ervoor zorgen dat mooie plannen de weerbarstigheid van de dagelijkse praktijk en de wereld van wetten en regelingen overleven? Bij deze workshop geven Marius van der Hoogen (directeur Dichterbij, mede-initiatiefnemer De Hagert) en Peter Wijers (directeur stichting MAAT) een beeld van de zoektocht die de verschillende organisaties samen hebben gelopen, ieder vanuit hun eigen werkelijkheid maar met een gezamenlijk gedragen ideaal.

3. Vernieuwen vanuit bestuurlijk perspectief

Als u oplossingen buiten de bestaande kaders zoekt, moet u zich ook als bestuurder bedienen van andere manieren van besturen; als je doet wat je deed dan krijg je wat je had. Dick Herfst (Raad van Bestuur Zorggroep Zuid-Gelderland) en Wim van der Jagt (Raad van Bestuur Dichterbij) gaan met u in gesprek over de kunst van het loslaten en het denken buiten de bestaande kaders.

4. Organiseren in netwerken

Bij De Hagert zijn diverse externe partijen betrokken die elk hun deel leveren aan de gezamenlijk gedragen meerwaarde (het concept) van De Hagert. In deze workshop geven Hans Vos (gebiedsdirecteur Zorggroep Zuid-Gelderland, mede-initiatiefnemer De Hagert) en Ton Baaijens (senior-beleidsmedewerker Dichterbij, mede-initiatiefnemer De Hagert) inzicht in het externe netwerk van organisaties,overheden en particulieren rond De Hagert en de werkwijze die zij hebben gevolgd om dit netwerk handen en voeten te geven.

5. Domotica: ondersteuning bieden voor zelfstandigheid, veiligheid en communicatie met de omgeving

Ook bij de toepassing van innovatieve technologieën is ‘out-of-the-box’ denken gewenst. Het gaat namelijk om de functies die mensen ondersteunen bij hun behoud van zelfstandigheid op het terrein van wonen, veiligheid én het contact met de omgeving. Daan Dohmen (projectleider Domotica Zorggroep Zuid-Gelderland) en Rob van den Eijnde (manager zorgcentrale Dichterbij) vertellen u in deze workshop de wijze waarop domotica in de zorg echt ondersteunend kunnen zijn voor cliënten, medewerkers en de maatschappelijke omgeving.

Slotwoord

Organiseren volgens nieuw paradigma

Prof.Willem Vrakking, vennoot Holland Consulting Group en parttime hoogleraar Strategie en Change aan de Erasmus Universiteit, (co)-auteur van vele boeken en artikelen, laatstelijk: “Duurzaam Veranderen”.
We zijn toe aan meer participatie. We willen meer zeggingsmacht over diensten en producten die ons worden aangeboden. Co-ontwerpen en co-uitvoeren met professionals in plaats van ‘onder professionals’. Netwerken die als vanzelf worden aangedreven op basis van gedeeld ideaal en niet op hiërarchieke bevoegdheden van enkelen. Het slotwoord is hier beschikbaar.

Lees ook

Reacties zijn gesloten.