Volop salamanders in de Hagertpoel

Op het terrein van de Hagert treffen we ook een grote poel. Deze is tijdens de beginjaren van de Woonzorgboerderij bewust gegraven om een bijdrage te leveren aan de milieuzorg.

Op 2 april hebben Hans Jaegers en Jordy Houkes geïnventariseerd wat in de poel aanwezig is. Wantsen en andere waterkevers roeren zich al, evenals de padden. En maar liefst 47 watersalamanders!

De salamanders zijn aan de bewoners aantal getoond, zodat ook zij zich mee verheugen op het aanstaande voorjaar.

Lees ook

Reacties zijn gesloten.