Op 22 april hebben we op de Hagert bezoek gehad van basisschool de Bogaard uit Ravenstein. In het kader van hun projectweek ‘’ kijk eens om je heen , je bent niet alleen ,’’ kwamen ze naar ons toe. In 3 groepen werden ze rondgeleid…

Tientallen kinderen van de BSO De Eerste Stap komen in de zomervakantie in groepen op de Hagert naar de dieren kijken.  Zo gaat de reis langs de geiten, de koeien, de schapen, de pony’s , de kippen, de duiven en natuurlijk de konijnen. Wandelen met…

Het gebied is ingericht met meidoornhagen, houtwallen en poelen zodat amfibieën en dassen weer de ruimte krijgen. De sloot die het terrein ten noorden begrensd, is voorzien van een diervriendelijke oever. Op het terrein zijn ook maatregelen genomen om de vogelstand te bevorderen. Zo zijn…

Kinderen van de naschoolse opvang hebben met de bewoners van de Hagert en stichting CultuurEducatie samengewerkt in het project Heerlijk buiten. De eindpresentatie van een zelfgemaakt servies en een prachtig bord is natuurlijk reden voor een feestje.

Leerlingen van De Buizerd koken met wilde planten in Leur Jasper van GruijthuijsenGelderlander, 28 april 2009 De leerlingen van Basisschool De Buizerd uit Wijchen maken kennis met de natuur op De Hagert. Eerder hebben ze al rondgelopen in de moestuinen van De Hagert. Deze vrijdag…

Kinderen van de Buizerdschool in Wijchen verzamelen eetbare onkruiden voor de kookles. Medewerkers van het Dijkmagazijn geven de kinderen instructie voor het koken met onkruiden

Ruim 100 kinderen van basisschool de Buizerd bezoeken de Hagert in het kader van een onderwijsproject. Enkele kinderen inspecteren de bijenkasten samen met de imker 

Groepen kinderen van diverse scholen uit Wijchen bezoeken naar de Hagert voor excursies over de onderwerpen ecologie. de boerderij en cultuurhistorie. De cliënten van de dagbesteding leiden de kinderen rond. Het Dijkmagazijn, centrum voor natuureducatie, ontwikkelt lessenseries speciaal voor kinderen van  basisscholen op de Hagert.