Communicatie bij een verstandelijke beperking en gehoorstoornis CCE-magazine, nummer 1, juni 2009 Eefje wordt geboren met het Chargesyndroom. Een zeldzame aandoening die bij haar onder andere een verstandelijke beperking, autisme en een gehoorstoornis als gevolg heeft. Op haar negentiende gaat ze in een instelling voor…

Leerlingen van De Buizerd koken met wilde planten in Leur Jasper van GruijthuijsenGelderlander, 28 april 2009 De leerlingen van Basisschool De Buizerd uit Wijchen maken kennis met de natuur op De Hagert. Eerder hebben ze al rondgelopen in de moestuinen van De Hagert. Deze vrijdag…

Kinderen van de Buizerdschool in Wijchen verzamelen eetbare onkruiden voor de kookles. Medewerkers van het Dijkmagazijn geven de kinderen instructie voor het koken met onkruiden

Leden van de Lionsclub schilderen de nieuwe stal. De stal kon gebouwd worden dankzij schenkingen van diverse gulle gevers. De nieuwe stal biedt onder andere plaats aan oude landbouwwerktuigen, geschonken door een boer in ruste. De spullen zijn telkens weer een mooie aanleiding voor gesprekken…

Ruim 100 kinderen van basisschool de Buizerd bezoeken de Hagert in het kader van een onderwijsproject. Enkele kinderen inspecteren de bijenkasten samen met de imker 

Groepen kinderen van diverse scholen uit Wijchen bezoeken naar de Hagert voor excursies over de onderwerpen ecologie. de boerderij en cultuurhistorie. De cliënten van de dagbesteding leiden de kinderen rond. Het Dijkmagazijn, centrum voor natuureducatie, ontwikkelt lessenseries speciaal voor kinderen van  basisscholen op de Hagert.

Dankzij een schenking van Novio staat er sinds kort een bushalte op het terrein van de Hagert. Binnenkort kunnen bewoners dankzij het dwaaldetectiesysteem ook zelfstandig buiten de woning op het erf zijn. Een bushalte helpt de drang tot dwalen te verminderen. Na het buspaaltje volgt…

Make A difference day brengt B en W naar woonzorgboerderij Hai Voeten Gelderlander, 1 november 2008 Bij De Hagert vormen bewoners, bezoekers van de dagbesteding, betaalde en onbetaalde krachten en alle mensen die hun bijdrage leveren één grote familie. Het is een platte organisatie, dat…