Drie jaar na dato

In oktober 2009 bestond de Hagert al weer drie jaar. Met alle bewoners en dagbezoekers van de Hagert is dit gevierd met koffie en gebak in den Herd.
Al voor de start van de Hagert in 2006 hadden de initiatiefnemers (ZZG, Dichterbij en Ton en Bernadette) afgesproken om na drie jaar de balans op te maken. Immers, na drie jaar zouden startperikelen en zo wel tot rust zijn gekomen. En nu is het drie jaar verder en zijn we benieuwd wat er van alle ambities terecht is gekomen. Bevalt het kleinschalig wonen? Bevalt het om met twee verschillende doelgroepen samen te wonen? Is de zorgvisie en zijn alle ambities gerealiseerd? Inmiddels zijn met alle betrokkenen evaluatiebijeenkomsten geweest. In dit artikel doen we verslag van deze bijeenkomsten en de maatregelen die zijn uitgezet.

Lees ook

Reacties zijn gesloten.